S JADROM PIR a PUR

Stenové sendvičové panely s viditeľným spojom PW PIR-S sú určené na pokPW PIR-Sladanie vonkajších a vnútorných stien a tiež stropov skeletových konštrukcií s prostým alebo spojitým nosníkom.

Sendvičové panely so skrytým spojom PW PIR-SU sú určené na pokladanie vonkajších a vnútorných stien a tiež stropu skeletových konštrukcií s prostým alebo spojitým nosníkom.

Sendvičové chladiarenské panely PW PIR-CH sú určené na stavbu skladových priestorov s vnútornou teplotou do -25°C.

Sendvičové strešné panely PW PUR-D / PIR-D sú určené na stavbu striech a strešných krytín skeletových konštrukcií s prostým alebo spojitým nosníkom.

S JADROM Z POLYSTYRÉNU

Spustili sme novú výrobnú linku na výrobu panelov, vďaka tomu sme schopní ponúknuť stenové panely s viditeľným spojom PWS-S, ktoré sú plne kompatibilné so stenovými panelmi PW PIR-S.

Spustili sme novú výrobnú linku na výrobu panelov, vďaka tomu sme schopní ponúknuť strešné panely s viditeľným spojom PWS-D, ktoré sú kompatibilné so strešnými panelmi PW PUR-D / PIR-D.

S JADROM Z MINERÁLNEJ VATY

Spustili sme novú výrobnú linku na výrobu panelov, vďaka tomu sme schopní ponúknuť stenové panely s viditeľným spojom PWW-S / PWW-S lite, ktoré sú kompatibilné so stenovými panelmi PW PIR-S.

Spustili sme novú výrobnú linku na výrobu panelov, vďaka tomu sme schopní ponúknuť stenové panely so skrytým spojom PWW-SU, ktoré sú kompatibilné so stenovými panelmi PW PIR-SU.

Spustili sme novú výrobnú linku na výrobu panelov, vďaka tomu sme schopní ponúknuť strešné panely s viditeľným spojom PWW-D, ktoré sú kompatibilné so strešnými panelmi PW PUR-D / PIR-D.